www.KuchnieGranitowe.pl

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Doradztwo marketingowe, związane z rozwojem oraz dotarciem do większej ilości klientów firmy”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie planu biznesowego oraz strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

Efektem będzie rozwój przedsiębiorstwa zgodnie z opracowaną strategią.

Całkowita wartość projektu: 17 364,71 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 12 000,00 zł.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Wdrożenie nowych produktów kamieniarskich w segmencie dekoracyjnym i użytkowym”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy, poprzez:

  • 1. Wprowadzenie do oferty firmy nowych, innowacyjnych produktów: wielomateriałowych produktów kamiennych z systemem oświetlenia i systemem stabilizacji temperatury,
  • 2. Wprowadzenie nowego procesu ich wytwarzania.

W efekcie realizacji projektu nastąpi:

  • - wzrost rentowności firmy,
  • - wzrost zatrudnienia,
  • - propagowanie idei równości szans,,
  • - wprowadzenie nowych produktów na rynek.,

Rezultatem projektu będzie wzrost sprzedaży wysokomarżowych produktów o wysokim stopniu przetworzenia.

Całkowita wartość projektu: 1 021 515,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 348 810,00 zł.

--------------------------

Strzegom, 10.10.2017 r.

W związku realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPOWD) pt. „Wdrożenie nowych produktów kamieniarskich w segmencie dekoracyjnym i użytkowym”, rozstrzygnięto zapytania ofertowe z dnia 17.08.2017, w których najkorzystniejszą ofertę złożyli:

1.Postępowanie „Zakup urządzenia do cięcia wodą”
PTV spol. s r.o.
Csl. armady 23
253 01 Hostivice
Republika Czeska

2.Postępowanie „Zakup urządzenia do pomiarów precyzyjnych”
Mekkanika Sp. Zo.o.
Ul.Krakowska 42
38-300 Gorlice

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Z poważaniem
Paweł Kwiatkowski